Contact


Contact

OUR SERVICES

Periodontitis

ทัตกรรมทั่วไป

ทัตกรรมประดิษฐ์

Cosmetic Dentistry Veneers

ฟอกสีฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

ทัตกรรมรากฟันเทียม

Periodontitis

โรคปริทันต์อักเสบคืออาการอักเสบร้ายแรงของเหงือก แบคทีเรียที่สะสมอยู่บนฟันและเหงือกทำให้เกิดอาการดังกล่าว เมื่อโรคปริทันต์อักเสบแย่ลง อาจทำให้กระดูกและฟันสูญเสียได้ ความเสียหายสามารถย้อนกลับได้หากรักษาโรคปริทันต์อักเสบตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาสุขอนามัยทางทันตกรรมอย่างเพียงพอ

Early periodontal disease
In the early stages of periodontitis, the gums recede or pull away from the teeth, and
tiny pockets form between the gums and the teeth. The pockets offer a haven for
pathogenic germs to thrive. Gum tissue begins to retreat as your immune system
fights the infection. Brushing and flossing will almost certainly result in bleeding,
as well as some bone loss.

ทัตกรรมทั่วไป

Dentists in general are the primary providers of dental treatment to people of all
ages. A regular appointment with your family dentist will most likely include
a complete examination of your mouth (including teeth, gums, and other structures),
a professional cleaning, and a discussion about your dental (and overall) health.
If your evaluation indicates tooth decay, you will almost certainly need a filling in
the damaged tooth. Nonetheless, while these procedures are frequent, they are far
from the sole services provided by your general dentist.

ทัตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์จัดฟันให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับฟันและ/หรือเนื้อเยื่อใบหน้าขากรรไกรบกพร่องหรือหายไป นอกเหนือจากการสำเร็จการศึกษาด้านทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมอีกสามปีในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองจาก ADA การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาปัญหาทางทันตกรรมและใบหน้าที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับฟันและโครงสร้างกรามที่หายไปหรือชำรุดได้ ตามหลักการแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันควรได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในด้านสะพานฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม โรคขมับและความงาม

Cosmetic Dentistry/Veneer

การเคลือบฟันเทียมเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามเนื่องจากเป็นการเลือกและจัดไว้ด้วยเหตุผลด้านความสวยงาม หรือเรียกอีกอย่างว่า "การแปลงโฉมรอยยิ้ม"

Veneers are thin porcelain or composite resin coverings that are bonded to the front surface of a tooth using dental cement, they fit over the front of teeth to improve their appearance, protect them from damage and create a beautiful smile. The tooth-colored shells bond to your teeth and change their length, size, color, shape, and function. It is being bonded to the front surface of a tooth using dental cement.
The veneer is a permanent change used to correct tooth imperfections, such as stained or chipped teeth.

Pros of Dental Veneer
1. Easily Whiten Your Smile
Years of drinking coffee, smoking cigarettes, or eating highly pigmented foods can
eventually take their toll on your teeth, turning them an unattractive shade of yellow
or brown. Stained enamel can be bleached at home or by your dentist, but can also
become stained again. If you’re looking for an easier way to whiten your smile for good, dental veneers may be a great fit for you. Veneers are mostly stain-resistant, so you won’t have to worry about discoloration or needing to have your veneers whitened.
2. Fix Minor Cosmetic Problems
Veneers can fix chips, cracks, gaps between teeth, minor misalignment, and/or discoloration — they help correct many cosmetic dental issues!

เคลือบฟันเทียมจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านหน้าของฟัน ดังนั้นถึงแม้ฟันจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งฟันของคุณ แต่ก็ช่วยอำพรางปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ของทันตกรรมจัดฟันได้เมื่อติดแล้ว

ฟันธรรมชาติของคุณอาจจะยังมีช่องว่างหรือเบี้ยว แต่จะไม่มีใครรู้นอกจากคุณและทันตแพทย์ของคุณ

Orthodontics

Orthodontics is a specialty of dentistry that focuses on the diagnosis, prevention, and correction of misaligned teeth and jaws, as well as misaligned bite patterns. It may also address dentofacial orthopedics, which is the modification of facial growth.
Orthodontists use fixed and removable dental devices, like braces, retainers, and bands, to change the position of teeth in the mouth.
They treat dental abnormalities, including: Crooked teeth Bite problems, like an overbite or an underbite Crowded teeth, or teeth that are too far apart Jaw misalignment

The goal of orthodontic care is to improve a patient’s bite. Teeth that are straight and evenly spaced will align with opposing teeth in the jaw. A healthy bite ensures you can eat, chew, and speak properly. In the past,
seeing an orthodontist was associated with children or teenagers who needed braces. However, orthodontists can correct dental problems at any age.

ฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการฟอกสีฟันมักใช้เวลาประมาณ 30 นาที คุณสามารถสละเวลาหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันให้กับขั้นตอนนี้ได้อย่างง่ายดาย หากคุณไปฟอกสีฟันแบบมาตรฐาน ทันตแพทย์จะทาเจลบนฟันของคุณเป็นเวลา 30-40 นาทีก่อนจะทำความสะอาดก่อนออกเดินทาง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสามถึงห้าเซสชัน โดยจะเห็นผลลัพธ์หลังจากสองถึงสามเซสชัน

จะใช้เวลาน้อยลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หากคุณเลือกกระบวนการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยพลังหรือวิธีอื่นที่เร็วกว่า คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในเวลาเพียงหนึ่งครั้ง โดยปกติแพทย์จะปาดเหงือกของคุณเพื่อป้องกันเหงือกจากเลเซอร์ในระหว่างการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ จากนั้น เมื่อเลเซอร์ถูกส่งไปยังฟันของคุณ เจลจะถูกทาลงบนฟันของคุณซึ่งจะเริ่มทำงาน

The procedure’s details, as well as how long it takes, will be determined by your personal needs as well
as a number of other considerations, such as your dental health, the degree of staining, and the type of
whitening treatment you choose.

A dental implant

A dental implant (also known as an endosseous implant or fixture) is a prosthesis that interfaces with the bone of the jaw or skull to support a dental prosthesis such as a crown, bridge, denture, or facial prosthesis or to act as an orthodontic anchor. The basis for modern dental implants is a biologic process called osseointegration, in which materials such as titanium or zirconia form an intimate bond to the bone.
The implant fixture is first placed so that it is likely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added.
A variable amount of healing time is required for osseointegration before either the dental prosthetic (a tooth, bridge, or denture) is attached to the implant or an abutment is placed which will hold a dental
prosthetic/crown.