ทันตแพทย์จัดฟันให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับฟันและ/หรือเนื้อเยื่อใบหน้าขากรรไกรบกพร่องหรือหายไป นอกเหนือจากการสำเร็จการศึกษาด้านทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมอีกสามปีในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองจาก ADA การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาปัญหาทางทันตกรรมและใบหน้าที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับฟันและโครงสร้างกรามที่หายไปหรือชำรุดได้ ตามหลักการแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันควรได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในด้านสะพานฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม โรคขมับและความงาม